Huisregels

Huisregels

Huisregels: Zwembad Veenhuizen
Voor ieders veiligheid!

Algemeen:
• Het gehele terrein is rookvrij, er mag uitsluitend buiten het hek worden gerookt.
• Iedere bezoeker behoort in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs.
• Kinderen zonder zwemdiploma worden alleen toegelaten onder begeleiding van een volwassene.
• Voor kinderen zonder zwemdiploma is het dragen van zwemvleugeltjes verplicht.
• Voor baby’s tot ca. 1 jaar / 11 kg is het gebruik van zwemzitjes (Baby floats) toegestaan, mits deze goedgekeurd zijn volgens de EN 13138-1 norm. Baby’s dienen hierbij altijd onder toezicht te staan van een ouder, die in de directe nabijheid van de baby is. Bovendien is en blijft de ouder te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar kind.
• In de openbare ruimtes is het dragen van normale zwemkleding verplicht (ondergoed onder
je zwemkleding is niet toegestaan).
• Het gebruik van alcohol is verboden.
• Respecteer elkaar en bezorg andere bezoekers geen overlast.

In en rond de zwembaden:
• Betreed de baden altijd via de douchebakken.
• Loop rustig rond de baden, niet rennen.
• Gooi elkaar niet in het water.
• In het ondiepe bad en in het ondiepe deel van het diepe bad mag niet gedoken worden.
• Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet in het diepe bad of in het diepere deel van het ondiepe bad. Ook niet met zwemvleugels en ook niet met hun ouders (zij horen achter de kurklijn). Op rustige dagen/tijdstippen kan de toezichthouder hier van afwijken en beslissen dat kinderen met vleugels tot de loopmat mogen, onder begeleiding van een goed zwemmende ouder.
• Spring niet vanaf de duikplank naar de rand van het bad.
• Spring niet vanaf de rand van het bad op de speelmatten.
• Gebruik de speelmatten niet om mee te gooien.
• Het gebruik van speelmateriaal in het diepe bad is niet toegestaan van 9.00-10.00 uur en tijdens de avondopenstelling.
• Het gebruik van zelf meegebrachte luchtbedden, banden, bootjes ect. In de baden is niet toegestaan.
• Kleine ballen die in gaten van de goot passen mogen niet in het zwembad. Ze verstoppen het systeem.
• Grote ballen (voetballen) horen op het veld niet in het water.
• Gebruik de witte bakken niet om op te zitten of om er vanaf te springen.

Op het terras en zonneweide
• Voetballen op de zonneweide is toegestaan mits de overige bezoekers niet overdadig gehinderd worden.
• Gebruik de speeltoestellen waarvoor ze bedoeld zijn.
• Deponeer het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Kleedruimtes
• Het is niet toegestaan om te eten of te drinken in de kleedruimten.
• Kleedruimten zijn alleen bedoeld om je om te kleden en zijn geen speelruimten.
• Verlaat na het omkleden de ruimte en laat geen spullen achter in de kleine kleedhokjes.

Volg altijd de aanwijzingen en/of instructies van het personeel op. Bij het niet opvolgen van de huisregels en aanwijzingen en/of instructies is het personeel gemachtigd de betreffende persoon de toegang tot het zwembad tijdelijk te ontzeggen of de betreffende persoon van het zwembadterrein te verwijderen.

Deze site wordt onderhouden door TendenZICT