Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Iedereen die sport en recreëert moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Ondanks dat we als bestuur en medewerkers ervan uitgaan dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, kan het zijn dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Onder ongewenst gedrag wordt in het algemeen verstaan: elk gedrag van de ander dat als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden. Bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie of bedreiging. Dit kan veel emoties en vragen oproepen. Het bestuur van de Stichting Zwembad Veenhuizen ziet graag dat je hiermee niet blijft rondlopen. Meestal, en bij voorkeur, kunnen deze situaties goed worden besproken met een teamlid of vrijwilliger. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze situaties kan een
vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Vertrouwenspersonen
Zwembad Veenhuizen heeft een vertrouwenspersoon: Helma de Jong. Je kan contact met haar opnemen via vpzwembadveenhuizen@gmail.com. Bij de vertrouwenspersoon kun je je verhaal kwijt als er sprake is van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en zal alles wat haar ter ore komt vertrouwelijk behandelen. Wat je van haar kan verwachten:

• De vertrouwenspersoon is voor bezoekers, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar
voor problemen binnen het zwembad die te maken hebben met ongewenst gedrag;
• De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
• De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, adviseert over volgacties, staat bij tijdens
gesprekken, bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstantie, onderzoekt
indien nodig en registreert, zoekt naar een geschikte oplossing, assisteert bij klachtenprocedures
en/of aangiftes en geeft (preventief) voorlichting.
• De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
• De vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
• De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie;

De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Wij benadrukken, dat ook jongeren, of hun ouders namens hen, van vertrouwenspersonen gebruik kunnen maken. Vanzelfsprekend staat het iedereen altijd vrij een beroep te doen op een ander vertrouwd persoon van binnen of van buiten de stichting.

Landelijk meldpunt
Ook is door het NOC*NSF een landelijk telefonisch meldpunt beschikbaar gesteld voor de zwembad branche. Dit is het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Hier kun je ook terecht met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF is gratis bereikbaar op 0900 – 20 25 590van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur of per mail via centrumveiligesport@nocnsf.nl.

Deze site wordt onderhouden door TendenZICT