Vriendenactie

Vriendenactie

Wij vragen uw aandacht voor onze vriendenactie en de voorverkoop van zwemabonnementen. Juist in dit jaar, nu ons zwembad ingrijpend is gerenoveerd, hopen we op heel veel ondersteuning bij de vriendenactie en het bezoek van veel zwemmers!

De jaarlijkse vriendenactie houden we net als vorig jaar uitsluitend digitaal. Dat betekent dat we u vragen u uw bijdrage aan ons over te maken op rek.no. NL51RABO0347222277 t.n.v. Stichting Zwembad Veenhuizen. Wilt u bij de overschrijving vermelden dat het om een bijdrage voor de vriendenactie gaat? Wij zijn heel blij met uw deelname van € 15,-, zonder de (financiële) steun die we krijgen vanuit de bevolking kan ons zwembad niet draaien, we zijn en blijven een dorpszwembad!

Deze site wordt onderhouden door TendenZICT